Anasayfa
Hakkımızda
Referanslarımız
Hizmetlerimiz
İletişim
Resim Galerisi
Blog
Standart Sayfa
Özeller Harita
Mühendislik Ltd.Şti.
Anasayfa

       
        Özeller Harita, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliğini kapsayan tüm konularda hizmet verme görevini gerçekleştirmek amacıyla 1988 yılında İstanbul Ümraniye'de hizmet hayatına başlamıştır.

       Kuruluşundan bu yana yarattığı markanın hakkını verebilmek için daima teknolojik yenilikleri ve mesleki alandaki gelişmeleri takip etmiş, kaliteli hizmet verme yarışında daima kendisiyle yarışmış, kulvarında başı çekmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla teknik ekipmanlarını ve donanımını daima zengin tutmayi hedeflemiş, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisligini kapsayan tüm konularda kaliteli ve iyi hizmet üretme amacını kendisinde misyon edinmistir Firmamız, projelerin hayata geçmesinde katkı sağlayarak hizmet verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından takdirle karşılanıp, tercih edilmenin gururunu taşımaktadır.

VERDİĞİMIZ HİZMETLER

•  Altyapı Projeleri

•  Arazi Toplulaştırma

•  Bina Aplikasyonu

•  Boru Hattı Projeleri

•  Deniz Haritaları

•  Gemi Ölçme işleri

•  Gis (Coğrafi Bilgi Sistemi) Çalısmaları

•  Halihazır Harita Alımı

•  İfraz - Tevhid - Yola Terk

•  İmar Uygulamalari

•  İnşaat Kot Kontrolleri

•  Kadastro Haritaları

•  Kamulaştırma Planları

•  Kübaj Hesaplamaları

•  Maden Haritaları

•  Nirengi ve Poligon Rasatı

•  Parselasyon Planları

•  Sayısal Halihazır Harita Üretimi

•  Sayısallaştırma ve Vektörizasyon

•  Şeritvari Harita Alımı

•  Topoğrafik Haritalar

• Yapı Kayıt Belgesi İçin Zemin Tespit Tutanağı

•  Yol Projesi Hazırlanması

•  Yer Tespiti

Not:Verdiğimiz hizmetler detaylı olarak sitemizin içerisinde "Hizmetlerimiz" bölümünde anlatılmıştır.

     Firmamız, imar uygulamaları, kamulaştırma, kadastro çalışmaları, sayısal halihazır harita, arsa ve arazi ölçmeleri, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotograflari ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topoğrafik ve tematik haritaların üretimi, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, gayrimenkul değerlemesi üzerine faaliyet göstermektedir.

        Hedefimiz; teknolojinin giderek büyüdügü ve akıl almaz boyutlara doğru ilerlediği ve artık çağın teknoloji çağı olduğu bu dönemlerde teknolojinin getirdiği yenilikleri ve avantajları takip edip bünyemize katarak ilerlediğimiz bu yolda yaptığimız işi en doğru, en hızlı ve en ekonomik şekilde kalite standartlarınında olabildiğince ötesinde hizmet verebilmek ve bugüne kadar büyüttügümüz 'Özeller Harita' markasına layık olarak, hizmetlerimizi daha büyük projelerle insanlığına sunmaktır.


 
AnasayfaHakkımızdaReferanslarımızHizmetlerimizİletişimResim GalerisiBlogStandart Sayfa
www.ozellerharita.com