Anasayfa
Hakkımızda
Referanslarımız
Hizmetlerimiz
İletişim
Resim Galerisi
Blog
Standart Sayfa
Özeller Harita
Mühendislik Ltd.Şti.
Hizmetlerimiz
HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLAR


          Özeller Harita Mühendislik Ltd. Şti. olarak firmamızın insanlara sunduğu hizmetler ve bu hizmetlere ait hizmet kolları aşağıdaki tabloda maddeler halinde belirtilmiştir. Firmamız bu tabloda adı geçen hizmetlerin tamamını eksiksiz, hukuk çerçeveleri içerisinde, teknolojik ve bilim ışığında insanlığın hizmetine sunmaya geçmişte olduğu gibi gelecektede devam edecektir.

 

İmar Planı Çalışmaları

Yapı Kayıt Belgesi İçin Zemin Tespit Tutanağı
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,
1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,
1/5000 Ölçekli Nazım Imar Planı,
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi.
Koruma Amaçlı Imar Planı,

İmar Planı Uygulaması

3194 saıyilı Imar Kanunu 18. Madde Uygulaması
İrtifak hakkı kurulumu
Parselasyon Planlarının Hazırlanması
Yola, Yeşil alana ve kamu alanlarına terk , Ayırma ve birleştirme işlemleri.

Gis (Cografi Bilgi Sistemi) Çalışmaları

Adres bilgi sistemlerinin kurulması.
Arazi ve Arsa bilgi sistemlerinin kurulması
Teknik Altyapı bilgi sistemlerinin oluşturulması.
Ulasım ve trafik bilgi sistemlerinin oluşturulması. .

Boru Hattı Projeleri

En Uygun Güzergah Tespiti Ölçü Kanavasi Hazırlanması,
Fizibilite,
Güzergahın Seritvari Haritasi, Profil ve Özel Geçiş Ölçülerinin yapılması,
Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri,
Yer Kontrol Noktalarının Teşis, Röper ve GPS Ölçülerinin yapilması ve hesabı,

Altyapı Projeleri

Arıtma Tesisi Projeleri,
Çevre Etki Degerlendirme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması,
Fizibilite,
İ çme Suyu Projeleri,
Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri,
Kanalizasyon Projeleri,
Yağmur Suyu Projeleri,
Zemin Etütleri,

Sayısal Halihazir Harita Üretimi

Batimetrik Haritalar,
Bina, Cephe ve özel ölçmeleri
Deformasyon Ölçüleri,
Gemi ve Tersane Ölçmeleri
Kadastral Haritalar,
Kamulastırma Haritaları,
Maden Yerüstü Haritaları,
Özel Amaçlı Haritalar,
Şeritvari Haritalar,
Tematik Haritalar,
Topografik Haritalar,

Kontrollük Ve Müşavirlik Hizmetleri

Altyapı Projeleri ve İnşaat Kontrollükleri,
Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ,
Enerji Nakil Hatları,
Haberleşme Hatları,
İçme suyu Projeleri,
Kanalizasyon Projeleri,
Yol Projeleri,


 
AnasayfaHakkımızdaReferanslarımızHizmetlerimizİletişimResim GalerisiBlogStandart Sayfa
www.ozellerharita.com